6aSP 6pływanie / taekwondo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05 Pł-1/2 RO b2 Pł-1/2 RO Bas 67      
1 7:10- 7:55 Pł-1/2 RO b2 Pł-1/2 RO Bas 67      
2 8:10- 8:55 Pł-1/2 RO b1
wf-BASEN-2/2 #RMB b3
Pł-1/2 RO SP 67 j.polski PI 21   Tkw-2/2 #TKZ sił
3 9:05- 9:50 matematyka AT 118 religia GC 20 j.polski PI 21 biologia P2 21 Tkw-2/2 #TKZ sił
4 9:55-10:40 inf. AF 116 technika D1 117 j.angielski WP 16 geografia JD 211 j.polski PI 204
5 10:45-11:30 historia SI 207 j.angielski WP 18 plastyka ZY 19 matematyka AT 116 j.polski PI 116
6 11:50-12:35 j.polski PI 16 WF JG sił. muzyka 19 matematyka AT 116 historia SI 20
7 12:55-13:40 WF JG sił. matematyka AT 19 JG TKD/BR pł religia GC 19 j.angielski WP 19
8 13:50-14:35 Tkw-2/2 #TKZ 11 GDDW PI 19 Pł-1/2 BR b3
Tkw-2/2 #TKL sg1
Pł-1/2 RO b2
Tkw-2/2 #TKG sg3
Pł-1/2 BR b3
Tkw-2/2 #TKG 11
9 14:40-15:25 Tkw-2/2 #TKZ sg3 Tkw-2/2 #TKL sg1 Tkw-2/2 #TKL sg1 Pł-1/2 RO b2
Tkw-2/2 #TKG sg3
Pł-1/2 BR b3
Tkw-2/2 #TKG 11
10 15:30-16:15   Tkw-2/2 #TKL sg1      
Drukuj plan
wygenerowano 20.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum