Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

R E K R U T A C J A
2 0 2 4 / 2 0 2 5

Strona naboru elektronicznego
O B O W I Ą Z K O W A !

http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz


dostępna od dnia 26 lutego 2024 roku

Rodzic/prawny opiekun kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy 1 a SP poza podaniem o przyjęcie do szkoły musi złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 13.03.2024 r.:

1. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole.

2. Pisemną zgodę rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej dostępną TUTAJ (typ: PDF, rozmiar: 358KB).

 

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej w roku szkolnym 2024/2025
format PDF (rozmiar: 401 KB)

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole podstawowej
w roku szkolnym 2024/2025
format PDF (rozmiar: 81,9 KB)

 


 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 43/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.

 


 

UCHWAŁA NR XLI/854/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 marca 2017 r

 


 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 


 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 


 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE
(typ pliku: PDF, rozmiar: 64 KB)

Testy odbędą się dnia 13 marca 2024 roku
o godz. 16.30

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy IV i wyższych
w Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego

Piłka nożna

19.03.2024, godz. 16:00
miejsce: boisko Orlik 2012
ul. Piwnika Ponurego 10

Tabele z normami do zestawu prób sprawności fizycznej
do klas o profilu piłkarskim (typ pliku: PDF, rozmiar: 603 KB)

Pływanie

19.03.2024, godz. 16:30
miejsce: sala gimnastyczna, basen
ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 13

Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących
przy naborze do klas pływackich (typ pliku: PDF, rozmiar: 1,63 MB)

Taekwondo Olimpijskie

20.03.2024, godz. 17:00
miejsce: sala gimnastyczna, bieżnia
ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 13

Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących
przy naborze do klas taekwondo (typ pliku: PDF, rozmiar: 214 KB)

Kandydat powinien posiadać:

1. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole.

2. Pisemną zgodę rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej dostępną TUTAJ (typ: PDF, rozmiar: 358KB).

3. Sprzęt sportowy

Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest piątek
21 czerwca 2024 roku


Imieniny obchodzą:
Teodor, Domamir, Demetria, Lutfryd, Alojza, Alojzy, Marcja, Rudolf, Rudolfina, Alicja, Rudolfa, Chloe

Inne
Deklaracja
dostępności

SEKRETARIAT SZKOŁY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 14:30
wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 14:30
czwartek 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 14:30

liceum@liceumxv.edu.pl


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 08:00 – 16:00
WTOREK 12:00 – 17:00
ŚRODA 07:00 – 13:00
CZWARTEK 07:00 – 13:00
PIĄTEK 07:00 – 13:00

mgr Karolina Kowalska

pedagog@liceumxv.edu.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
WTOREK 09:30 – 14:30
ŚRODA 11:00 – 15:30
CZWARTEK 11:00 – 16:00
PIĄTERK 11:00 – 13:30

mgr Marta Krakowiak

psychologsportu@liceumxv.edu.pl


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły - e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxv.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxv.edu.pl)