Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

R E K R U T A C J A
2 0 1 9 / 2 0 2 0


Proszę o dostarczanie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego dokumentów (tj. orginału świadectwa, kserokopii książeczki sportowca z aktualnymi badaniami) oraz 2 zdjęć legitymacyjnych.

W przypadku przeniesienia ucznia proszę również o dostarczenie karty: "zawiadomienie o przekazaniu ucznia" z poprzedniej szkoły.


Rekrutacja do klas sportowych przy Szkole Podstawowej nr 44 MS w Bydgoszczy
w roku szkolnym 2019/20 odbywać się będzie zgodnie z
Zarządzeniem nr 98/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 


 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej w roku szkolnym 2019/2020
format PDF lub format DOC

 

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej w roku szkolnym 2019/2020
format PDF lub format DOC

 

Strona naboru elektronicznego
O B O W I Ą Z K O W A !

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz
dostępna od 18 lutego 2019 roku

 

Wydrukowany wniosek lub zgłoszenie należy podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły
do dnia 14 marca do godz. 16.00

 


 

Planowany oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020:

Klasa A – o profilu pływanie

 

Planowane oddziały klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

Klasa B – o profilu piłka nożna

 

Planowane oddział klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

 


 

W trakcie prób sprawnościowych na sali gimnastycznej
obowiązuje strój do ćwiczeń!

 

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka. Lub książeczka badań sportowca wydana przez lekarza Medycyny Sportowej.

 

Warunkiem włączenia Kandydata w poczet uczniów klas mistrzostwa sportowego jest pozytywnie zaliczony test prób sprawności fizycznej.

Próby sprawności fizycznej do klasy I SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE

Nabór uzupełniający do klasy I o profilu pływanie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 7.05 o godz.17:00.

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na małej sali i basenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na sali oraz basenie.

Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE

Nabór uzupełniający do klasy IV i VII o profilu pływanie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 15.05.2019. o godz. 17:00.

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na bieżni, sali gimnastycznej i basenie Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na powietrzu, sali oraz basenie.

Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE (zawodnicy 12-letni)

Nabór uzupełniający do klasy IV i VII o profilu pływanie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 15.05.2019. o godz. 17:00.

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na bieżni, sali gimnastycznej i basenie Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na powietrzu, sali oraz basenie.

Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE (zawodnicy 13-letni)

Nabór uzupełniający do klasy IV i VII o profilu pływanie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 15.05.2019. o godz. 17:00.

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na bieżni, sali gimnastycznej i basenie Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na powietrzu, sali oraz basenie.

 

Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL TAEKWONDO

Nabór uzupełniający do klasy IV i VII o profilu taekwondo olimpijskie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 14.05.2019. o godz. 16:00

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na bieżni i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL TAEKWONDO

Nabór uzupełniający do klasy IV i VII o profilu taekwondo olimpijskie przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 14.05.2019. o godz. 16:00

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na bieżni i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

 

Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL PIŁKA NOŻNA

Nabór uzupełniający do klasy IV o profilu piłka nożna przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 14.05.2019.

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub książeczki badań sportowca wydanej przez lekarza Medycyny Sportowej.

KLIKNIJ TUTAJ, żeby zapoznać się z przebiegiem prób.

Próba odbędzie się na boisku Orlik 2012 przy ul. Piwnika Ponurego 12 w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu pływanie

Do klasy pierwszej: 27.02.2019 godz. 17:00

Do klasy czwartej: 21.03.2019 godz. 17:00

Do klasy siódmej: 21.03.2019 godz. 17:00

Próba odbędzie się na małej sali i basenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na sali oraz basenie.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu taekwondo olimpijskie

Do klasy czwartej: 21.03.2019 godz. 16:30

Do klasy siódmej: 21.03.2019 godz. 16:30

Próba odbędzie się na sali Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na hali.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu piłka nożna

Do klasy czwartej: 21.03.2019 godz. 17:00

Próba odbędzie się na boisku Orlik 2012 przy ul. Piwnika Ponurego 12 w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

 


 

Wszystkich zainteresowanych ofertą szkoły zachęcamy do udziału w zajęciach przygotowujących do prób sprawności fizycznej.

Pływanie

klasa I - wtorki godz. 17:45 informacja Tomasz Iwanowski 664-365-556
klasa IV - poniedziałki, wtorki, środy, piątki 18:30 informacja Marek Gołembiewski 607-721-000
klasa VII - poniedziałki, środy 18:30 informacja Bartosz Ronkiewicz 602-862-094

Taekwondo

klasa IV i VII - wtorki, czwartki 17:30 ino Dariusz Głowacz 695-397-115

 


 

Szczęśliwy numerek
23
Numerek ważny w piątek
17 stycznia 2020 roku
Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest sobota
18 stycznia 2020 roku


Imieniny obchodzą:
Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Liberata, Lubart, Małgorzata, Zuzanna, Wenerand
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
Inne

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:25 - 11:25
wtorek 11:45 - 15:20
środa 7:25 - 15:00
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 11:45 - 15:20

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Karolina Kowalska

pedagog@liceumxv.edu.pl


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.

Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxv.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxv.edu.pl)